strona powitalna
polska wersja językowa english language version
 

 

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Instytutu Maszyn Matematycznych został włączony do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. NASK PIB wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Instytut Maszyn Matematycznych. Wszelką korespondencję prosimy kierować na poniższy adres:

NASK PIB
Ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
e-mail: nask@nask.pl
Tel. (22) 38 08 200
www.nask.pl

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn.

Nazwa Instytutu wywodzi się od używanego w Polsce, w drugiej połowie XX wieku, pojęcia „maszyna matematyczna” określającego urządzenie do przetwarzania danych, wprowadzanych np. na kartach perforowanych. W języku angielskim takie same urządzenia określano słowem „computer” (...a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations...). To właśnie angielskie słowo zostało powszechnie przyjęte jako nazwa elektronicznych programowanych urządzeń do przetwarzania danych cyfrowych i zastapiło narodowe określenia w wielu językach świata, również w polskim.

Instytut Maszyn Matematycznych był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

 

                                                                                                                                        

Serwis używa cookies                                                                                                                                                                     fot. na górze strony: © cristovao31 - Fotolia.com

 

13.12.2017 r.

W drugiej połowie bieżącego roku ukazała się europejska monografia Search and Rescue Robotics – From Theory to Practice (InTech) ze znacznym wkładem autorskim naszego kolegi dr. inż. Janusza Będkowskiego; więcej ->

 

08.12.2017 r.

Miło nam poinformować, że w dn. 6.12.2017 r. pracownik naukowy IMM, pani Olga Pawłowska obroniła swoją rozprawę doktorską pt. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w doskonaleniu osób z niepełnosprawnością fizyczną. ->link
 

Wszystkie aktualności

Copyright IMM